top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW
COOKIE

Informacje ogólne

HI-HO Tomasz Zapolski , Danuta Zapolska sp jaw szanuje i chroni Państwa prywatność. Poniżej dowiedzą się Państwo, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje proces przetwarzania danych dostarczonych lub zebranych za pośrednictwem naszych platform cyfrowych, jak również pozyskanych innymi kanałami (np. podczas spotkań, szkoleń, zapytań mailowych i telefonicznych).

2

Zasady o ochronie danych osobowych

HI-HO SP JAW przestrzega zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest HI-HO Tomasz Zapolski , Danuta Zapolska sp jaw 00-697 Warszawa Al Jerozolimskie 49/50 nip 526-00-16-934

4

Postawa przetwarzania danych osobowych

HI-HO przetwarza dane osobowe w przypadku posiadania podstawy prawnej, która może wynikać:

1. Z umowy lub potencjalnej umowy, którą chcemy zawrzeć jako kontrahenci;

2. Z udzielonej zgody, którą można wycofać w każdym momencie, ale wycofanie jej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

3. Z przepisów prawa (np. gdy udostępniamy dane organom skarbowym).


Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wypełnianiu formularzy, zamówień i zgłoszeń na platformach internetowych służących do zamawiania produktów i usług, kontaktu lub zgłoszeń reklamacyjnych, oraz przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dochodzenia roszczeń jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 RODO. Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.)

5

Dane osobowe

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty tradycyjnej – al Jerozolimskie 49 /50, 00-697 Warszawa, telefonu 501207090.

bottom of page