top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIE

Obecné informace

HI-HO Tomasz Zapolski, Danuta Zapolska sp jaw respektuje a chrání vaše soukromí. Níže se dozvíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují proces zpracování údajů poskytnutých nebo shromážděných prostřednictvím našich digitálních platforem, jakož i údajů získaných jinými kanály (např. během schůzek, školení, e-mailových a telefonických dotazů).

2

Pravidla ochrany osobních údajů

Společnost HI-HO SP JAW dodržuje zásady vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "RODO") a zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.

3

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je HI-HO Tomasz Zapolski, Danuta Zapolska sp jaw 00-697 Varšava Al Jerozolimskie 49/50 nip 526-00-16-934.

4

Postavení zpracování osobních údajů

Společnost HI-HO zpracovává osobní údaje, pokud má právní základ, který může vzniknout: 1. ze smlouvy nebo potenciální smlouvy, kterou chceme uzavřít jako smluvní strany; 2. z uděleného souhlasu, který lze kdykoli odvolat, ale odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním; 3.ze zákona (např. když sdílíme údaje s daňovými úřady).

Právním základem pro zpracování osobních údajů poskytnutých při udělení souhlasu s marketingovými aktivitami správcem bude čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s body odůvodnění 32, 42 a 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "RODO"), a právním základem pro zpracování osobních údajů správcem poskytnutých při vyplňování formulářů, objednávek a žádostí na online platformách pro objednávání produktů a služeb, kontaktování nebo podávání reklamací a zpracovávaných pro účely přímého marketingu vlastních produktů a služeb, jakož i uplatňování reklamací, je oprávněný účel správce, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) ve spojení s bodem 47 odůvodnění RODO. Zvláštním právním základem pro zasílání obchodních informací elektronickými prostředky (e-mailem) je článek 10 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů 2017, položka 1219 ve znění pozdějších předpisů). Pokud nám udělíte souhlas s poskytováním informací o našich novinkách a propagačních akcích prostřednictvím telefonu nebo textové zprávy, bude právním základem pro zpracování vašeho telefonního čísla článek 172 zákona o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 (Sbírka zákonů 2017, položka 1907 v platném znění).

5

Osobní údaje

Pokud jde o vaše osobní údaje, můžete se obrátit na správce osobních údajů: poštou - Al Jerozolimskie 49 /50, 00-697 Varšava, telefonicky 501207090.

bottom of page